Čo je „ergonómia“?

Ergonómia je veda zaoberajúca sa vzťahmi vznikajúcimi medzi človekom a prostredím, ktoré ho obklopuje. Zohráva veľmi významnú úlohu v pracovnom prostredí človeka a nielen v ňom. Ergonomické pracovisko môže zlepšiť zdravotný stav, zvyšuje pohodu a podporuje produktivitu zamestnancov.

Cieľom našich dizajnérov a architektov je vytvárať také pracovné podmienky, ktoré podporujú pohodu a optimálny výkon človeka.